skip to Main Content
0544 - 48 17 37 info@wolterinkbeltrum.nl

Disclaimer

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Wolterink B.V. te Beltrum.

Prijs-, tekst- en modelwijzigingen voorbehouden. Hiermee vervallen alle voorgaande prijzen.

Druk- en zetfouten worden idem voorbehouden. Geringe afwijkingen voor wat betreft omschrijvingen en/of afbeeldingen zijn mogelijk.

Op alle offertes en transacties zijn verder uitsluitend de Metaalunie Voorwaarden van toepassing.

Back To Top