skip to Main Content
0544 - 48 17 37 info@wolterinkbeltrum.nl

Fusie Schuitemaker en Veenhuis

Voorgenomen fusie Schuitemaker en Veenhuis Rijssen & Raalte, 25 april 2019

Schuitemaker Machines uit Rijssen en Veenhuis Machines uit Raalte maken vandaag het voornemen bekend om de twee organisaties in 2019 samen te voegen en hun krachten te bundelen. Dat verklaren Gerrit de Graaf, directeur van Schuitemaker en Walter Veenhuis, directeur van Veenhuis.
Gerrit de Graaf: ‘De afgelopen maanden hebben we samen verkend wat een mogelijke intensieve samenwerking tussen Schuitemaker en Veenhuis kan opleveren.

Beide organisaties zijn al vele jaren actief in de landbouwsector met hoogwaardige machines voor agrarische bedrijven.
Walter Veenhuis: ‘De twee familiebedrijven zijn al vele generaties werkzaam in de landbouwsector. Dankzij de voorgenomen fusie zien wij grote meerwaarde op het gebied van marketing, verkoop, innovatie, productie in de sectoren waar we samen actief zijn.

Toegevoegde waarde
Het nieuwe bedrijf biedt na de fusie een prachtig portfolio van moderne machines met grote toegevoegde waarde voor de afnemers. Beide sterke merken blijven present in de markt en samen kunnen de bedrijven meer investeren in technologische, product- en proces-innovatie.

Wadinko
Sinds november 2018 heeft Participatiemaatschappij Wadinko N.V. uit Zwolle een belang in Schuitemaker uit Rijssen. De participatie voorziet onder andere in een kapitaalinjectie ten behoeve van groei en productontwikkeling. En om de juiste strategie daarvoor te formuleren en op succesvolle wijze uit te rollen. De voorgenomen fusie met Veenhuis past perfect in het plan te bouwen aan een sterke speler in de sector. De familie Schuitemaker en de familie Veenhuis blijven in het nieuwe bedrijf samen met Wadinko aandeelhouder.

Over Schuitemaker
Schuitemaker biedt een breed pakket aan professionele machines voor de moderne veehouder en loonwerker en daarnaast een totaalpakket aan oplossingen voor de gladheidbestrijding gericht op wegbeheerders in de Nederlandse markt. Bij Schuitemaker in Rijssen werken 140 medewerkers.

Over Veenhuis |
Veenhuis ontwikkelt, ontwerpt en produceert systemen en producten die landbouwers laten profiteren van organische mest en de voedingsstoffen daarin. Bij Veenhuis in Raalte werken 40 medewerkers.

Over Wadinko
Participatiemaatschappij Wadinko N.V. heeft als doel het stimuleren van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Dat doet Wadinko enerzijds met substantiële minderheidsbelangen in bedrijven met risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken. De bedrijven waarin Wadinko participeert hebben volop ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie. Door de groei van winstgevende bedrijvigheid dragen ze in belangrijke mate bij aan de bevordering van de regionale economische structuur.

Back To Top